http://KJOS.NO

Frakt av ved utføres av Gudbrand

Vi kjører veden hjem til deg i Ringerike, Krødsherad, Hole og Jevnaker.

 

Bilen tar 4 stk 1000l paller pr tur. Tlf til Gudbrand 92406139