http://KJOS.NO

Fraktoppdrag utføres av Ola

Vi frakter tømmer, materialer, byggevarer og ved for egen virksomhet og for andre. Ola har tlf: 92603994.