http://KJOS.NO
Historien til Kjos Sag & Høvleri  
 
Kjos Sag & Høvleri ble startet av Gubrand Kjos i 1918. Det var da ei gårdssag som skar tømmer fra egen skog samt leieskur for naboer. Gubrand's sønn Ole Kjos forsatte driften av saga sammen med Edvard Klev. De kalte seg Kjos & Klev sagbruk og hadde flere mobile sagbruk i distriktet. Samarbeidet opphørte i slutten av 1950 årene.

I 1965 ble det investert i rammesag for gjennomskur. Her ble det produsert gjennomskur av furu finnertømmer. Mye av dette gikk som stamvare til Tyskland. Ole's eldste sønn Gudbrand Kjos begynte i firma i 1966. I 1968 ble det bygd høvleri. I 1974 ble det investert i nye sagmaskiner. I 1977 overtok Gudbrand Kjos sagbruket.

I 1981 brant sirkelsaga ned. Det ble bygget ny saglinje i 1982. I 1983 ble høvleriet modernisert. Første tørkekammer ble bygget i 1984. Siden er det blitt bygd ytterlige 5 kammer. Sagbruket ble skilt ut fra gården og omdannet til AS i 1988. Gudbrand's edleste sønn Ola overtok da halvparten.

I 1992 brant høvleriet, rammesaga og kappverket. Det ble bygget nytt kappverk og to nye paraplytak. Nytt tømmerinntak og sortering ble bygd i 1994. Det kom nytt høvleri i 1998-1999. Fra 01.03.1999 ble sagmaskinene overdratt til Forestia Sokna, da disse ikke ble fjernet i løpet av et år falt de tilbake til Kjos Sag & Høvleri AS. Sagmaskinene brukes idag til leieskur av tømmer fra skogeier i lokaldistriktet, samt skur av spesielle dimensjoner og lengder opp til 7,5m fra egen skog.

I 2000 ble det investert i ny dalen vedmaskin.
I 2002 ble det investert i profilslipemaskin for å lage høvelstål til spesial profiler.
I 2008 ble det investert i ny varebil som har innstallert rulleskinner i varerommet for effektiv og tørr transport av ved og byggevarer.
I 2012 ble det investert i ny lastebil og ny tømmerkran for effektiv tømmer og materialtransport.

I dag er Kjos Sag & Høvleri AS et høvleri med fullt sortiment fra justert konstruksjonsvirke, impregnert, kledning, paneler, listverk og vedproduksjon. Bedriften har i dag 6 ansatte. En lastebil og en varebil sørger for transportbehovet. I tillegg transporter vi tømmer og varer for andre bedrifter.

Vår spesialitet er golvbord tørket til 8% og spesialprofilert listverk etter mal eller tegning.

Bediften har sitt lokalmarked i Ringerike, Krødsherad, Hole, og Jevnaker. Ellers leverer vi i Sør-Norge. 

Kjos Sag & Høvleri AS 
Ola Kjos


Telefon :  32145118  Telefaks:  32145254   E-post:  post@kjos.no  
 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 

--------------------------------------------------------------------------------